Κεραμάλευρο

Το κεραμάλευρο είναι κονιοποιημένο κεραμίδι σε μορφή πούδρας ή κόκκου, γνωστό στους περισσότερους σαν κουρασάνι.

Χρησιμοποιείται στις αποκαταστάσεις κτιρίων και μνημείων στο κονίαμα τόσο των αρμών όσο και του χτισίματος, λόγω της αυξημένης ποζολανικότητας που διαθέτει και λόγω του φυσικού χρώματος που μπορεί να προσδώσει στο κονίαμα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ποζολανικότητα στο κεραμάλευρο είναι ελάχιστη όταν αυτό είναι χονδρόκοκκο και είναι αξιόλογη, μόνο όταν ο κόκκος του κεραμάλευρου είναι μικρότερος των 75μm.

Επίσης, το κεραμάλευρο, χρησιμοποιείται ευρέως στα χωμάτινα γήπεδα στίβου και τένις σε συγκεκριμένες κοκκομετρίες.

Διατίθεται κεραμάλευρο διαφόρων κοκκομετριών.

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ