Ελαφρόπετρα (Κίσσηρη)

Η Κίσσηρη ή ελαφρόπετρα, είναι ηφαιστειογενές πέτρωμα το οποίο χαρακτηρίζεται από τη σπογγώδη υφή του. Σε μερικές περιπτώσεις ο όγκος των πόρων μπορεί να φτάσει το 50% του συνολικού. Η παρουσία των πόρων αυτών οφείλεται στην ταυτόχρονη ταχεία ψύξη του μάγματος και τη ταχεία αποσυμπίεση που προκάλεσε την ταχεία επίσης αποβολή των πτητικών ουσιών, στη θέση των οποίων απέμειναν τα κενά των φυσαλίδων.

Η ελαφρόπετρα, είναι άκαυστη, ηχοαπορροφητική, φιλική προς ο περιβάλλον με χαμηλό ειδικό βάρος, μεγάλη μηχανική αντοχή και άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.

Η εταιρεία Γεωανθός, διαθέτει ελαφρόπετρα σε διάφορες κοκκομετρίες για ποικίλες εφαρμογές, όπως:

  • Κατασκευές Παραγωγή ελαφροβαρών δομικών υλικών, ελαφροσκυροδέματος και ελαφροβαρών μονωτικών επιχρισμάτων.
  • Γεωτεχνικά έργα Εξυγίανση χαλαρών εδαφών σε έργα οδοποιίας, κατσκευή γηπέδων και κατασκευή λιμένων.
  • Γεωργία Βελτίωση εδαφών, υπόστρωμα σε συστήματα υδροπονίας και συστατικό υποστρώματος σε φυτεμένα δώματα (roof gardens).

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ