Ποζολάνη

Οι ποζολάνες είναι φυσικά ή τεχνητά πυριτικά ή αργιλοπυριτικά υλικά, η χαρακτηριστική ιδιότητα των οποίων είναι ότι σε λεπτότατο καταµερισµό και µε παρουσία υγρασίας, ενώνονται χηµικά µε την υδράσβεστο, στη συνήθη θερµοκρασία και σχηµατίζουν ενώσεις υδραυλικές. Υδραυλική ιδιότητα είναι η ικανότητα που έχει ένα υλικό όταν σε λεπτόκοκκο διαµερισµό µετά από ανάµιξη µε νερό πήζει και σκληρύνεται στον αέρα ή εντός νερού. Η φυσική ποζολάνη περιέχει υψηλό ποσοστό ενεργού διοξειδίου του πυριτίου, αλλά και οξείδιο του αργιλίου. Στις φυσικές ποζολάνες περιλαµβάνονται διάφορες ηφαιστειακές γαίες, ενώ στις τεχνητές υπάγονται οι ιπτάµενες τέφρες εφόσον έχουν ποζολανικές ή/και υδραυλικές ιδιότητες.

Η φυσική ποζολάνη είναι ένα από τα βασικά συστατικά των ιστορικών κονιαµάτων µαζί µε την άσβεστο και το κεραµάλευρο. Χρησιµοποιήθηκε σε µνηµεία της αρχαίας Ελλάδας, στο Πάνθεον της Ρώµης, σε Βυζαντινά µνηµεία, αλλά και σε νεοκλασικά κτίρια του 19ου αιώνα.

Σήµερα, η ποζολάνη, χρησιµοποιείται στη τσιμεντοβιομηχανία και την παραγωγή δομικών στοιχείων καθώς επίσης και στην αναπαλαίωση σηµαντικών κατασκευών του παρελθόντος όπως είναι ο Αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης, η Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών, πολλές Μονές του Αγίου Όρους κ.α.

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ