Στοχεύοντας σε προϊόντα υψηλής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας, η εταιρία μας έχει επενδύει σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη φυσικών ορυκτών και πετρωμάτων. Η ομάδα μας ασχολείται εντατικά με τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας. Με συνεχή δράση στο εμπόριο των βιομηχανικών ορυκτών, προσπαθούμε να βρίσκουμε συνεχώς λύσεις σε διάφορες καθημερινές εφαρμογές. Συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια και ιδρύματα έχοντας αμφίδρομη σχέση πληροφόρησης

Τα ορυχεία που συνεργαζόμαστε πληρούν όλες τι προυποθέσεις ώστε να μας προμηθεύουν με τις υψηλότερες ποιότητες υλικών.

Με διαρκή έλεγχο των υλικών κρατάμε ψηλά την ποιότητα.
Το ευρύ φάσμα των ορυκτών μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των ιδιωτών πελατών μας.

Η συνεχή ενασχόληση μας με τα φυσικά ορυκτά μας έχει δώσει την δύναμη να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και να δημιουργούμε νέα προσφέροντας τα στην αγορά στην καλύτερη ποιότητα.

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ