Ανάλυση νερού

Η ανάλυση του νερού είναι μια σημαντική παράμετρος για μια επιτυχημένη καλλιέργεια. Η ποιότητα του νερού άρδευσης είναι σημαντική για να επιτύχουμε καλής ποιότητας προϊόντα. Ακατάλληλο νερό άρδευσης σημαίνει υποβάθμιση της καλλιέργειας και μείωση της παραγωγής.

Επίσης αναλαμβάνουμε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ύρδευσης.

Δειγματοληψία για χημική ανάλυση νερού

 • Παίρνουμε μια καθαρή φιάλη
 • 2.Αφήνουμε το νερό να τρέξει 2-3 λεπτά από τη βρύση. ( Αν το νερό προέρχεται από γεώτρηση αφήνουμε 15-30 λεπτά ).
 • 3.Ξεπλένουμε τη φιάλη με το νερό προς ανάλυση και παίρνουμε το δείγμα γεμίζοντας όλο το μπουκάλι.
 • 4.Σφραγίζουμε καλά γράφουμε τα στοιχεία του δείγματος και το στέλνουμε άμεσα προς ανάλυση.

Δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση νερού

 • Προμηθευόμαστε 4 ουροσυλλέκτες από το φαρμακείο
 • 2.Ανοίγουμε τη βρύση και αφήνουμε το νερό να τρέξει 2-3 λεπτα
 • 3.Κλείνουμε τη βρύση και την καίμε με ένα καμινέτο.
 • 4.4. Ανοίγουμε τη βρύση πάλι και λαμβάνουμε τα δείγματα με μεγάλη προσοχή ώστε να μην έχουμε επιμόλυνση.

Πακέτα αναλύσεων

Πακέτο 1 (5 παράμετροι) :

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Νιτρικά
 • Χλωριούχα
 • Σκληρότητα

Διάρκεια αναλύσεων 1-2 ημέρες

Πακέτο 2 (8 παράμετροι) :

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Νιτρικά
 • Χλωριούχα
 • Ολική Σκληρότητα
 • Νιτρώδη
 • Σίδηρος
 • Αμμωνιακά

Διάρκεια αναλύσεων 1-2 ημέρες

Πακέτο 3 (13 παράμετροι) :

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Νιτρικά
 • Χλωριούχα
 • Ολική Σκληρότητα
 • Νιτρώδη
 • Σίδηρος
 • Αμμωνιακά
 • Φωσφορικά
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Όξινα ανθρακικά
 • Θειικά ,Νάτριο
 • Κάλιο

Διάρκεια αναλύσεων 1-2 ημέρες

Πακέτο 4 (4 παράμετροι) :

 • Total Count
 • Total Coliforms
 • E-Coli
 • Enterococci

Διάρκεια αναλύσεων 3 ημέρες

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ