ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η ανάλυση φύλλων είναι ένας τρόπος της εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης όπου τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας την συγκεκριμένη περίοδο.

Η λήψη δείγματος φύλων για ανάλυση την κατάλληλη περίοδο, με το σωστό τρόπο, αποτελούν το ουσιαστικότερο και βασικότερο στάδιο της φυλλοδιαγνωστικής πάω στο οποίο θα στηριχθούν οι εισηγήσεις για λιπάνσεις.

Οι μετρούμενες παράμετροι είναι

Δειγματοληψία

Από κάθε δένδρο συλλέγουμε 10-15 φύλλα υγιή από τις 4 πλευρές του εξωτερικά .Παίρνουμε δείγμα από 15-20 δενδρα τα οποία βρίσκονται σε διαγώνια διαδρομή. Τοποθετούμε τα φύλλα σε χάρτινη σακούλα ή σε διάτρητη πλαστική. Το δείγμα πρέπει να σταλεί άμεσα στο εργαστήριο.

Πακέτο αναλύσεων

Σε κάθε δείγμα εδάφους, εξετάζουμε:

Πακέτο 1 (5 παράμετροι) :

 • Άζωτο
 • Φωσφόρος
 • Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Χλώριο
 • Χαλκός
 • Σίδηρος
 • Ψευδάργυρος
 • Βόριο
 • Μαγγάνιο

Διάρκεια αναλύσεων 3-5 ημέρες

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ