ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ανάλυση του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού βάσει αυτής χαρακτηρίζεται ποιοτικά το ελαιόλαδο.

Οι μετρούμενες παράμετροι είναι:

  • 1.Οξύτητα: Αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιότητας του ελαιολάδου και της πρώτης ύλης.
  • 2.Αριθμός Υπεροξειδίων: Μετράει τον βαθμό οξείδωσης του ελαιολάδου.
  • 3.Σταθερές Κ: (Κ232), (Κ270), (ΔΚ): Οι σταθερές Κ προσδιορίζουν την γνησιότητα και την γενικότερη ποιοτική κατάσταση του ελαιολάδου.

Το διεθνές συμβούλιο ελαιολάδου έχει καθορίσει τιμές για τις παραπάνω παραμέτρους βάση των οποίων γίνεται η ποιοτική κατάταξη των ελαιολάδων. Για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο οι παραπάνω ανώτατες τιμές διαμορφώνονται ως εξής :

Οξύτητα= 0,8% , Κ270 = 0,220 , Κ232= 2,500 , Α.Υ=20

Πακέτο αναλύσεων

Πακέτο 1 (5 παράμετροι) :

  • Οξύτητα
  • Κ232
  • Κ270
  • ΔΚ
  • Αριθμός Υπεροξειδίων

Διάρκεια αναλύσεων 1-2 ημέρες

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ