ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Ιδιότητες
Φυσικό μη τοξικό προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα. Βελτιώνει τη δομή και τη σύσταση δύσκολων βαρέων εδαφών που παρουσιάζουν έντονη συσσωμάτωση. Ρυθμίζει το ph. Βελτιώνει την κυκλοφορία του νερού και την αποστράγγιση του εδάφους.

Εφαρμογή
Δοσολογία ενσωμάτωση 1 κιλό / τετραγωνικό μέτρο.
Κατά την εφαρμογή του να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης (γάντια, μάσκα)

Χημική σύσταση

H2O 18.2 %
CO2 3.4 %
SiO2 0,45%
Fe2O3 0.045 %
Al2O3 0.027%
CaO2 34.5%
Mg 0.08 %
SO3 43.2%

Φυσικά Χαρακτηριστικά

pH 6,5-7,5
Υγρασία 1-5 %
Κοκκομετρία 0-5 mm

Διαθέσιμα βάρη

5 Kgr

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ