Κατάλληλο για οπωροφόρα δένδρα ελιές, πορτοκαλιές, αχλαδιές, μηλιές κ.α.

Ιδιότητες
Μη τοξικό ορυκτό, υψηλής καθαρότητας, φιλικό προς το περιβάλλον.
Δημιουργεί ένα λεπτό φίλμ επάνω στο φύλλωμα των δένδρων μετά τη χρήση του.

Εφαρμογή
Δοσολογία: 2-4 κιλά / 100 λίτρα νερού
Κατά την εφαρμογή του να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης (γάντια, μάσκα)

Χημική σύσταση

SiO2 70.5 %
Al2O3 15,82 %
CaO 0,70%
Fe2O3 0.38 %
Na2O3 0.36%
TIO2 0.60 %

Φυσικά Χαρακτηριστικά

pH 6.85
Υγρασία 1-5 %
Κοκκομετρία <50 μm

Διαθέσιμα βάρη

3 Kgr

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ