Κατάλληλο για καλλιέργειες

Ιδιότητες
Αδρανές, μη τοξικό ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον. Βελτιώνει τη δομή και τη σύσταση του εδάφους εξισσοροπόντας το Ph. Αποτελέι μια φυσική πηγή Μαγνησίου και ασβεστίου. Προσφέρει αερισμό.

Εφαρμογή
( Δοσολογία για να αυξηθεί το ΡΗ του εδάφους κατά 1 μονάδα )
Αμμώδες έδαφος: προσθήκη 140gr / m2
Aργιλώδες έδαφος: προσθήκη 280gr / m2
Αργιλικό έδαφος: προσθήκη 420gr / m2
Τυρφώδες έδαφος: προσθήκη 700gr / m2

Χημική σύσταση

CaO 33.4 %
MgO 21.1 %
Al2O3 0,02%
Fe2O3 0.03 %
SiO2 0.07%

Φυσικά Χαρακτηριστικά

pH 7-8
Υγρασία 1-5 %
Κοκκομετρία 0-3 mm

Διαθέσιμα βάρη

5 Kgr

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ