Κατάλληλο για Δενδρώδεις καλλιέργειες, Λουλούδια, Κηποτεχνία κ.α.

Ιδιότητες
Αδρανές, μη τοξικό ορυκτό φιλικό προς το περιβάλλον. Βελτιώνει τη δομή και τη σύσταση του εδάφους επιδρώντας φυσικά στο έδαφος και στα φυτά (λουλούδια, καλλιέργειες κ.α.). Προσφέρει αερισμό.

Εφαρμογή
Κατά την εφαρμογή του να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης (γάντια, μάσκα)

Χημική σύσταση

SiO2 71.09 %
Al2O3 11.56 %
Κ2O 3.36 %
CaO 2.98 %
MgΟ 0.68 %
Fe2O3 0.77 %
Na2O3 0.65 %

Διαθέσιμα βάρη

5 Kgr, 3 Kgr

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ